O firmie

Prowadzenie procedur związanych z pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji środowiskowej (wykonywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska)
Wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych
Opinie/ekspertyzy biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska
Nadzory przyrodnicze

O mnie

Witam, 
jestem absolwentem kierunku ochrony środowiska m.in. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (studia magisterskie), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (studia inżynierskie) oraz byłym studentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (studia inżynierskie). 
Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, na kierunku związanym z systemami geoprzestrzennymi (GIS) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie gospodarką odpadami.  
Uczęszczałem również do jednego z kieleckich techników, kształcąc się na kierunku ochrony środowiska spec. oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wód, gdzie uzyskałem tytuł technika ochrony środowiska.

Ponadto absolwent kierunku studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej (Centralna Szkoła PSP w Częstochowie oraz kurs aktualizacyjny w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach).
Drzewo
Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 15 października 2020 r. zostałem ustanowiony i znajduje się na liście biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • ochrony środowiska gruntowo-wodnego;
  • gospodarki odpadami;
  • oceny oddziaływania na środowisko;
  •  rekultywacji;
  • gospodarki wodno-ściekowej;
  • ochrony przyrody.
Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z szeroko rozumianej ochrony środowiska.
W kwestii doświadczenia zawodowego jest ono dość wszechstronne.
Swoją karierę rozpocząłem od uczestnictwa w praktykach zawodowych, studenckich oraz stażu: m.in. laboratorium ochrony środowiska, sanepidzie czy oczyszczalni ścieków. Następne doświadczenia zdobywałem w prywatnej firmie, gdzie m.in. zajmowałem się rekultywacjami stacji paliw na terenie całej Polski oraz uczestniczyłem czynnie w pracach projektowych, jak i w robotach w terenie związanych z geologią oraz geotechniką. Kolejne umiejętności zawodowe związane były z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach, gdzie m.in. zajmowałem się szkodami w środowisku, wyceną szkód spowodowanych przez bobry oraz byłem kierownikiem projektu zajmującego się np. obszarami Natura 2000 i rezerwatami przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Następnie kolejne kwalifikacje zdobywałem w prywatnej firmie, gdzie zajmowałem się pozyskiwaniem decyzji środowiskowych poprzez wykonywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia, jak i ocen oddziaływania na środowisko. Ponadto uczestniczyłem w inwentaryzacjach przyrodniczych, pozyskiwałem zezwolenia na wycinki drzew i krzewów. Obecnie współpracuje z firmą, gdzie jestem jednym z współautorów licznych ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla farm fotowoltaicznych.
sarny
Przyroda

Kontakt

Image
ul. J. B. Puscha 23/22, Kielce 25-635, NIP:657 279 71 90
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Powered by: cdx.pl